Home » dla rodziców » Zasady funkcjonowania szkoły podczas zajęć klas I-III od 25 maja 2020 r.

 
 

Zasady funkcjonowania szkoły podczas zajęć klas I-III od 25 maja 2020 r.

 

Informacja dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku na temat przygotowania szkoły w związku z umożliwieniem opieki uczniom klas I-III:

Liczba uczniów w grupie nie może przekroczyć 12 osób. W przypadku 2 grup w jednej klasie obie grupy będą realizowały zajęcia pod opieka wskazanego nauczyciela.

Przewidziano pracę stałych pracowników, tj. nauczycieli, woźnych i sekretarki.

1.Rodzice uczniów klas I-III zostali poinformowani o możliwości przysłania dziecka do szkoły od 25 maja 2020 r.

 1. Zostały opracowane „oświadczenia dla rodziców” nt. świadomości ryzyka zarażenia SARS-COV-2, nie przebywania na kwarantannie lub izolacji, zgoda na pomiar temperatury.
 2. Z sal szkolnych usunięto wszystkie zabawki, wykładziny i przedmioty miękkie, nienadające się do dezynfekcji.
 3. Przeprowadzono kompleksowe i szczegółowe mycie i dezynfekcję zabawek, sprzętów, powierzchni.
 4. Zakupiono maseczki, przyłbice, rękawiczki, płyny do dezynfekcji rąk, powierzchni oraz zabawek.
 5. Szkoła posiada termometr do bezdotykowego mierzenia temperatury.
 6. Wywieszono rekomendowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego plakaty
  nt. skutecznego mycia rąk, dezynfekcji rąk, nakładania i zdejmowania maseczki oraz nakładania i zdejmowania rękawiczek.

Zasady funkcjonowania szkoły podczas opieki od 25 maja 2020 r.

 1. Przed wejściem do szkoły proszę zachować szczególne środki ostrożności, tj. włożyć maseczkę i rękawiczki; zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji.
 2. Pobyt z dzieckiem po przyprowadzeniu oraz podczas odbierania dziecka należy ograniczyć do niezbędnego minimum, zachowując dystans zarówno wobec personelu szkoły jak i innych rodziców i dzieci.
 3. W placówce nie mogą przebywać osoby „trzecie”.
 4. Nie należy przynosić z domu zabawek i innych zbędnych przedmiotów.
 5. Nie należy przyprowadzać dziecka chorego, przeziębionego, z katarem lub temperaturą lub innymi objawami wskazującymi na zły stan zdrowia.
 6. Pracownicy szkoły są zobligowani do zachowania szczególnej ostrożności
  w kontaktach z dziećmi i ich rodzicami.
 7. Pomieszczenia, sprzęty, meble, zabawki w salach oraz na placu zabaw są systematycznie porządkowane, myte i dezynfekowane.
 8. Przewiduje się częste wychodzenie dzieci na zajęcia do szkolnego ogrodu – sprzęty na placach zabaw zostały umyte i będą systematycznie czyszczone i dezynfekowane z rana oraz po każdym zejściu dzieci z placu.
 9. Posiłki będą wydawane na dotychczasowych zasadach z zachowaniem szczegółowych wytycznych GIS – zachowanie odległości, jednorazowe pojemniki i sztućce.
 10. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem obowiązuje procedura.
 11. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły(przedsionek), z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
 12. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu z podwórka, przed jedzeniem,  po skorzystaniu z toalety.
 13. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 14. Dzieci są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
 15. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych – nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.
 16. W przypadku podejrzenia stanu chorobowego przewiduje się możliwość zmierzenia dziecku temperatury (po uprzednim uzyskaniu zgody od rodziców).
 17. Nauczyciel zobowiązany jest do obserwacji dzieci pod katem objawów zachorowania (kaszel, katar, podwyższona temperatura, trudności w widzeniu). W przypadku podejrzenia, uruchamia procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na Covid-19.

 

Informacja dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku na temat przygotowania szkoły w związku z umożliwieniem opieki uczniom klas I-III

INFORMACJA-DLA-RODZICÓW

Oświadczenie

Procedura postępowania w przypadku zakażenia

 

 

 

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.

Ogłoszenia »

Zwrot książek i podręczników!

Zwrot książek i podręczników!

Bardzo proszę o : zwrot książek do biblioteki szkolnej do 10 czerwca zwrot podręczników w klasach I-III i IV-VIII od 12 czerwca do 18 czerwca (nie zwracamy...

 

Konsultacje dla uczniów klas 4-8 od 01 czerwca 2020 r.

Informujemy, że od 01 czerwca 2020 r. uczniowie klas 4-8 będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Konsultacje...

 
 

Znajdź nas

Wydarzenia: »

Zajęcia dla przedszkolaków – Biblioteka Publiczna w Suwałkach

Zajęcia dla przedszkolaków – Biblioteka Publiczna w Suwałkach

Dzień dobry drodzy Rodzice, w związku z realizacją nauczania zdalnego zajęcia wyjazdowe do Biblioteki Publicznej w Suwałkach z projektu „Przyroda – Suwalszczyzna...

 
Dzień MAMY i TATY

Dzień MAMY i TATY

Z okazji święta wszystkich najcudowniejszych mam Panie z punktu przedszkolnego przy współpracy z dziećmi i ich rodzicami przygotowały przepiękną prezentację...

 
Ojczyzna w moich oczach

Ojczyzna w moich oczach

Serdecznie zachęcamy dzieci i rodziców do wspólnego uczczenia najbliższych świąt 1 maja – Święto Pracy 2 maja – Dzień Flagi 3 maja – 229...

 
Symbole narodowe

Symbole narodowe

“Święto Konstytucji 3 Maja” – prezentacja pokazuje młodszym dzieciom, czym jest konstytucja, jakie są symbole narodowe Polski oraz zapoznaje z legendą...

 
 
 

od 11 maja 2020 r.

 

od 25 maja 2020 r.

 

od 01 czerwca 2020 r.

 

16 – 18 maja 2020 r. – egzamin ósmoklasisty

Social Network Widget by Acurax Small Business Website Designers
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube