Home » dla rodziców » Zasady funkcjonowania punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego podczas opieki od 11 maja 2020 r.

 
 

Zasady funkcjonowania punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego podczas opieki od 11 maja 2020 r.

 

Informacja dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku na temat przygotowania PP i OP w związku ze zniesieniem przez MEN czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek wychowania przedszkolnego:
Liczba dzieci zgłoszonych do obydwu oddziałów nie przekracza 12.
Przewidziano pracę stałych pracowników, tj. nauczycielek i pomocy nauczyciela; zajęcia logopedy nauczyciela języka angielskiego będą odbywały się zdalnie.
1.Rodzice zostali poinformowani o możliwości przysłania dziecka do PP i/lub OP od 11 maja 2020 r.
2. Organ prowadzący opracował „oświadczenie dla rodziców”.
3. Z sal przedszkolnych usunięto wszystkie zabawki, wykładziny i przedmioty miękkie, nienadające się do dezynfekcji.
4. Przeprowadzono kompleksowe i szczegółowe mycie i dezynfekcję zabawek, sprzętów, powierzchni., leżaków; wywietrzono i wyprano pozostawioną przez rodziców pościel.
5. Zakupiono maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji rąk i dezynfekcji powierzchni.
6. Zakupiono termometry do bezdotykowego mierzenia temperatury.
7. Wywieszono rekomendowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego plakaty
nt. skutecznego mycia rąk, dezynfekcji rąk, nakładania i zdejmowania maseczki oraz nakładania i zdejmowania rękawiczek.

Zasady funkcjonowania przedszkola podczas opieki od 11 maja 2020 r.
1. Przed wejściem do przedszkola proszę zachować szczególne środki ostrożności, tj. włożyć maseczkę i rękawiczki; zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji.
2. Pobyt z dzieckiem po przyprowadzeniu oraz podczas obierania dziecka należy ograniczyć do niezbędnego minimum, zachowując dystans zarówno wobec personelu przedszkola jak i innych rodziców i dzieci.
3. W placówce nie mogą przebywać osoby „trzecie”.
4. Nie należy przynosić z domu zabawek i innych zbędnych przedmiotów.
5. Nie należy przyprowadzać dziecka chorego, przeziębionego, z katarem lub temperaturą lub innymi objawami wskazującymi na zły stan zdrowia.
6. Pracownicy placówki są zobligowani do zachowania szczególnej ostrożności
w kontaktach z dziećmi i ich rodzicami.
7. Pomieszczenia, sprzęty, zabawki w sali oraz na placu zabaw są systematycznie porządkowane, myte i dezynfekowane.
8. Przewiduje się częste wychodzenie dziecka na zajęcia do szkolnego/ przedszkolnego ogrodu- sprzęty na placach zabaw zostały umyte i będą systematycznie czyszczone
i dezynfekowane po każdym zejściu dzieci z placu.
9. Posiłki będą wydawane na dotychczasowych zasadach z zachowaniem szczegółowych wytycznych GIS – zachowanie odległości, jednorazowe pojemniki i sztućce.
10. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem obowiązuje procedura.
11. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m. przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
12. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu z podwórka, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety.
13. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
14. Dzieci są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
15. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych – nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
16. Nauczyciel zobowiązany jest do obserwacji dzieci pod katem objawów zachorowania (kaszel, katar, podwyższona temperatura, trudności w widzeniu). W przypadku podejrzenia, uruchamia procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na Covid-19.

Procedura postępowania na wypadek zakażenia 

Informacja dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku na temat przygotowania PP i OP w związku ze zniesieniem przez MEN czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek wychowania przedszkolnego

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.

Ogłoszenia »

Zwrot książek i podręczników!

Zwrot książek i podręczników!

Bardzo proszę o : zwrot książek do biblioteki szkolnej do 10 czerwca zwrot podręczników w klasach I-III i IV-VIII od 12 czerwca do 18 czerwca (nie zwracamy...

 

Konsultacje dla uczniów klas 4-8 od 01 czerwca 2020 r.

Informujemy, że od 01 czerwca 2020 r. uczniowie klas 4-8 będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Konsultacje...

 
 

Znajdź nas

Wydarzenia: »

Zajęcia dla przedszkolaków – Biblioteka Publiczna w Suwałkach

Zajęcia dla przedszkolaków – Biblioteka Publiczna w Suwałkach

Dzień dobry drodzy Rodzice, w związku z realizacją nauczania zdalnego zajęcia wyjazdowe do Biblioteki Publicznej w Suwałkach z projektu „Przyroda – Suwalszczyzna...

 
Dzień MAMY i TATY

Dzień MAMY i TATY

Z okazji święta wszystkich najcudowniejszych mam Panie z punktu przedszkolnego przy współpracy z dziećmi i ich rodzicami przygotowały przepiękną prezentację...

 
Ojczyzna w moich oczach

Ojczyzna w moich oczach

Serdecznie zachęcamy dzieci i rodziców do wspólnego uczczenia najbliższych świąt 1 maja – Święto Pracy 2 maja – Dzień Flagi 3 maja – 229...

 
Symbole narodowe

Symbole narodowe

“Święto Konstytucji 3 Maja” – prezentacja pokazuje młodszym dzieciom, czym jest konstytucja, jakie są symbole narodowe Polski oraz zapoznaje z legendą...

 
 
 

od 11 maja 2020 r.

 

od 25 maja 2020 r.

 

od 01 czerwca 2020 r.

 

16 – 18 maja 2020 r. – egzamin ósmoklasisty

Customized Social Media Icons from Acurax Digital Marketing Agency
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube