Home » dla rodziców » Nauka hybrydowa klas IV-VIII

 
 

Nauka hybrydowa klas IV-VIII

 

ZARZĄDZENIE nr 8/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku

z dnia 11 maja 2021 r.

w sprawie wprowadzenia nauczania hybrydowego w klasach IV-VII
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 752), zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Od dnia 17 maja 2021 roku wprowadza się realizację zajęć w klasach IV-VII Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku w formie hybrydowej zgodnie
  z poniższymi wytycznymi.
 2. Od 17 maja 2021 r. do 21 maja 2021 r. klasy IV, V i VIII będą realizowały zajęcia stacjonarnie, natomiast klasy VI i VII z wykorzystaniem metod i technik nauczania
  na odległość.
 3. Zamiana realizacji zajęć następuje po 01 tygodniu – tj. od 24 maja 2021 r. do 28 maja 2021 r. klasy VI i VII będą realizowały zajęcia stacjonarnie, natomiast klasy IV, V i VIII
  z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość.
 4. Zarówno zajęcia stacjonarne jak i zdalne są realizowane zgodnie z zasadami obowiązującymi odpowiednio dla każdej z form nauki.
 5. Świetlica organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którzy maja lekcje w danym tygodniu w szkole.

§ 2

Wychowawcy klas bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora szkoły zarządzenia w sprawie wdrożenia hybrydowego trybu nauki przekazują tę informację rodzicom i uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz drogą e-mailową, a w przypadku braku takiej możliwości drogą telefoniczną.

§ 3

Zasady zapewnienia bezpieczeństwa w szkole pozostają bez zmian i zostały określone
w Zarządzeniu nr 02.2021 Dyrektora Szkoły podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku z dnia 13 stycznia 2021 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do 28 maja 2021 r.

zarzadzeniehybrydowa

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.

Ogłoszenia »

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

formularz ofertowy 2022 wzór umowy dostawy

 
 

Znajdź nas

Wydarzenia: »

Warsztaty plastyczne

Warsztaty plastyczne

Dnia 7 grudnia dzieci z klasy III z wychowawczynią Justyną Korenkiewicz uczestniczyły w świątecznych warsztatach plastycznych, które odbyły się w Suwalskim...

 
Mikołajki w klasie III

Mikołajki w klasie III

Mikołaj zawitał i do nas, wszyscy otrzymaliśmy słodycze i piękne breloczki. Bardzo dziękujemy za upominki.  

 
Wesołych Świąt!

Wesołych Świąt!

 
#ratownicyczytelnictwa

#ratownicyczytelnictwa

W ramach akcji Ratownicy czytelnictwa klasa druga podjęła odważne wyzwanie. Uczniowie mieli za zadanie przez 21 dni czytać głośno przez co najmniej 10 minut...

 
 
 
Social Network Integration by Acurax Social Media Branding Company
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube