Home » dla rodziców » Możliwość ubiegania się o stypendium

 
 

Możliwość ubiegania się o stypendium

 

OGŁOSZENIE

o stypendium szkolnym na rok szkolny 2020/2021

Wójt Gminy Suwałki informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Suwałki z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Do 15 września 2020 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021, a w przypadku:

  • uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
  • słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Uprawnienie ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł netto.

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego powinny zostać załączone dokumenty umożliwiające określenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie. Dokumenty powinny potwierdzać dochód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku lub w przypadku utraty dochodu uzyskany w miesiącu złożenia wniosku.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur/rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne. Paragony nie będą brane pod uwagę.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki lub w pok. nr 116.

Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej www, gmina, su walki. pl, a także w pok. nr 116 w budynku Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki.

Szczegółowe informacje w sprawie stypendium szkolnego można uzyskać w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pokój nr 116, teł.: 87 565 93 42.

ogłoszenie

wniosek stypendium

 

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.

Ogłoszenia »

Zarządzenie w sprawie ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-21

Zarządzenie 23/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie ograniczenia rozprzestrzeniania...

 

Możliwość ubiegania się o stypendium

OGŁOSZENIE o stypendium szkolnym na rok szkolny 2020/2021 Wójt Gminy Suwałki informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne dla uczniów...

 
 

Znajdź nas

Wydarzenia: »

Bezpieczna droga do szkoły z KMP Suwałki

Bezpieczna droga do szkoły z KMP Suwałki

03 września 2020 roku naszą szkołę odwiedzili pracownicy i funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach. Zajęcia dla klas I-III rozpoczęły się...

 
Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

01 września 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku rok szkolny 2020/2021 rozpoczęło 188 uczniów – 49 w punkcie i oddziale...

 
Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020

W tym roku ósmoklasiści pisali egzamin w wyjątkowych okolicznościach – znamy już jego wyniki. Nasi uczniowie osiągnęli średni wynik z języka polskiego...

 
Dyplom Góra Grosza

Dyplom Góra Grosza

Nasza szkoła otrzymała podziękowanie za akcję Góra Grosza. Wyrazy uznania i pamiątkowy dyplom otrzymał też Pan Ernest Ładocha – opiekun Samorządu...

 
 
 
Social Network Integration by Acurax Social Media Branding Company
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube