Home » dla rodziców » Procedura organizacji egzaminu ósmoklasisty

 
 

Procedura organizacji egzaminu ósmoklasisty

 

Zarządzenie 16/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku

z dnia 10 czerwca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia procedury organizacji egzaminu ósmoklasisty w czerwcu 2020 r.

 

Na podstawie:

  • Ustawy z 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148).
  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481).
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposób przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512).
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. 2019 poz. 625).
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.).
  • Wytycznych CKE, MEN i GIS

zarządzam, co następuje:

§ 1

 Wprowadzam Procedurę organizacji egzaminu ósmoklasisty w czerwcu 2020 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję wychowawcę klasy VIII do zapoznania uczniów oraz ich rodziców z treścią wprowadzonej procedury.

§ 3

Procedura zostaje również umieszczona do wiadomości uczniów, rodziców i innych zainteresowanych na stronie internetowej szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 16.2020

Procedura organizacji egzaminu ósmoklasisty

 

źródło: https://sp26gdynia.pl/wp-content/uploads/2019/04/8-kl.png

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.

Ogłoszenia »

Szkoła w wakacje – odbiór świadectw

Szkoła w wakacje – odbiór świadectw

Przypominamy, że jeszcze do końca tygodnia można odebrać świadectwa promocyjne – codziennie od 8:00 do 14:00   od 13 lipca 2020 r. do 17 sierpnia...

 
Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego

26 czerwca 2020 r. odbędzie się zakończenie roku szkolnego 2019/2020 o godz. 9:00 -na sali gimnastycznej -wręczenie świadectw uczniom klasy VIII. Zapraszamy...

 
 

Znajdź nas

Wydarzenia: »

Stan czytelnictwa – zestawienie roczne 2019/2020

Stan czytelnictwa – zestawienie roczne 2019/2020

Stan czytelnictwa – zestawienie roczne 019/2020 Klasa Liczba  uczniów Wypożyczone książki Średnia na ucznia I           11           ...

 
Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

  W kameralnym gronie 26 czerwca 2020 r. pożegnaliśmy absolwentów klasy VIII. Uroczystość rozpoczęło przekazanie sztandaru. -Ustępujący poczet sztandarowy: Chorąży:...

 
Zajęcia dla przedszkolaków – Biblioteka Publiczna w Suwałkach

Zajęcia dla przedszkolaków – Biblioteka Publiczna w Suwałkach

Dzień dobry drodzy Rodzice, w związku z realizacją nauczania zdalnego zajęcia wyjazdowe do Biblioteki Publicznej w Suwałkach z projektu „Przyroda – Suwalszczyzna...

 
Wycieczka do Lawendowego Nieba

Wycieczka do Lawendowego Nieba

W ramach realizacji projektu „Przyroda – Suwalszczyzna – Ja –program rozwoju kompetencji kluczowych dzieci z Punktu Przedszkolnego oraz Oddziału Przedszkolnego...

 
 
 

od 13 lipca 2020 r. do 17 sierpnia

szkoła będzie zamknięta

 

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube