Home » Rekrutacja do projektu » Dokumenty do rekrutacji

 
 

Dokumenty do rekrutacji

 

 

 

 

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KWESTIONARIUSZA ZGŁOSZENIOWEGO (WSZYSTKIE ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE)

 

– DANE OSOBOWE UCZNIA/UCZENNICY – należy wypełnić każde pole, wypełniacie Państwo drukowanymi literami

– ADRES ZAMIESZKANIA należy wypełnić każde pole, wypełniacie Państwo drukowanymi literami

– DANE KONTAKTOWE – należy wypełnić każde pole, wypełniacie Państwo drukowanymi literami; w przypadku braku adresu e-mail należy wpisać „BRAK”

– DANE KONTAKTOWE – GRUPA PRZEDSZKOLNA: należy wpisać „Oddział przedszkolny” lub „Punkt przedszkolny” w zależności od miejsca nauki dziecka

– WSPARCIE ROZWIJANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH, SPOŁECZNYCH I CYFROWYCH Z WYKORZYSTANIEM TIK – ZAJĘCIA PRAKTYCZNE – należy wybrać odpowiednie zajęcia, zaznaczając w kratce „X” . Wyjaśnienie do zajęć powyżej. POLECAMY WYBRAĆ WSZYSTKIE RODZAJE WSPARCIA (ZAJĘĆ), BY STWORZYĆ DZIECKU MOŻLIWOŚĆ PEŁNEGO I WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU.

– WSPARCIE ROZWIJANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH, SPOŁECZNYCH I CYFROWYCH Z WYKORZYSTANIEM TIK – należy wybrać odpowiednie zajęcia, zaznaczając w kratce „X” . Wyjaśnienie do zajęć powyżej. POLECAMY WYBRAĆ WSZYSTKIE RODZAJE WSPARCIA (ZAJĘĆ), BY STWORZYĆ DZIECKU MOŻLIWOŚĆ PEŁNEGO I WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU.

– WSPARCIE KSZTAŁTOWANIA PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – należy wybrać odpowiednie zajęcia, zaznaczając w kratce „X” . Wyjaśnienie do zajęć powyżej. POLECAMY WYBRAĆ WSZYSTKIE RODZAJE WSPARCIA (ZAJĘĆ), BY STWORZYĆ DZIECKU MOŻLIWOŚĆ PEŁNEGO I WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU.

– ROZWIJANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH U DZIECI POPRZEZ ZAJECIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ORAZ ZAJECIA ARTYSTYCZNO- RUCHOWE Z WYKORZYSTANIEM TIK – należy wybrać odpowiednie zajęcia, zaznaczając w kratce „X” . Wyjaśnienie do zajęć powyżej. POLECAMY WYBRAĆ WSZYSTKIE RODZAJE WSPARCIA (ZAJĘĆ), BY STWORZYĆ DZIECKU MOŻLIWOŚĆ PEŁNEGO I WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU.

– DANE OSOBOWE – należy wypełnić każde pole, poprzez zaznaczenie w kratce „X”

 

OŚWIADCZENIA I REGULAMIN

  1. Integralną częścią Karty zgłoszenia są: Regulamin, Oświadczenie o spełnianiu kryteriów, Oświadczenie uczestnika projektu/osoby biorącej udział w realizacji projektu/rodziców lub prawnych opiekunów, Deklaracja udziału w projekcie
  2. REGULAMIN – należy zapoznać się z treścią i podpisać na końcu (CZYTELNIE) wraz z datą (proszę umieścić datę identyczną jak w kwestionariuszu)
  3. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW – należy zapoznać się z treścią i podpisać na końcu (CZYTELNIE) wraz z datą (proszę umieścić datę identyczną jak w kwestionariuszu); w miejscu „Podpis ucznia, uczennicy” wpisujemy – uczeń oddziału lub punktu przedszkolnego
  4. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU/ OSOBY BIORĄCEJ UDZIAŁ(…) – należy zapoznać się z treścią i podpisać na końcu (CZYTELNIE) wraz z datą (proszę umieścić datę identyczną jak w kwestionariuszu) w miejscu „ Czytelny podpis uczestnika projektu”
  5. DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE – PODPISUJEMY PO ZAKWALIFIKOWANIU DZIECKA DO PROJEKTU; należy zapoznać się z treścią i podpisać na końcu (CZYTELNIE) wraz z datą (proszę umieścić datę identyczną jak w kwestionariuszu), w miejscu „czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego”

 

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy uczeń

Oświadczenia, deklaracja – Uczniowie

 

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.

Ogłoszenia »

Uwaga – Dentobus

Ze względu na konieczność umówienia dentobusu prosimy o dostarczenie kart do jutra ( środa 01.12.2021r. ) do sekretariatu szkoły. Karty zostały rozesłane...

 
Zarządzenie Dyrektora odnośnie zawieszenia zajęć w Punkcie Przedszkolnym

Zarządzenie Dyrektora odnośnie zawieszenia zajęć w Punkcie Przedszkolnym

 
 

Znajdź nas

Wydarzenia: »

Zajęcia edukacyjne „Płazy”

Zajęcia edukacyjne „Płazy”

Dnia 16 listopada uczniowie klasy VI uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych przeprowadzonych przez pracownika Wigierskego Parku Narodowego – Panią Joannę...

 
Konkurs Recytatorski „Wolność kocham i rozumiem”

Konkurs Recytatorski „Wolność kocham i rozumiem”

W konkursie recytatorskim „Wolność kocham i rozumiem” organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku oraz Zespołu Placówek Oświatowych...

 
Bogactwa naturalne Polski

Bogactwa naturalne Polski

Na dzisiejszych zajęciach w ramach edukacji przyrodniczej klasa druga miała gościa. Pan Ernest Ładocha – nauczyciel geografii opowiadał uczniom o bogactwach...

 
II Memoriału im. Waldemara Borysa w tenisie stołowym

II Memoriału im. Waldemara Borysa w tenisie stołowym

W dniu 06.11.2021 roku w Białobrzegach odbył się II Memoriał im. Waldemara Borysa w tenisie stołowym. W kategorii klas I-III: II miejsce zajęła Weronika Andruszkiewicz. W...

 
 
 
Floating Social Media Icons by Acurax Wordpress Designers
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube