Home » Rekrutacja do projektu » Dokumenty do rekrutacji

 
 

Dokumenty do rekrutacji

 

 

 

 

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KWESTIONARIUSZA ZGŁOSZENIOWEGO (WSZYSTKIE ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE)

 

– DANE OSOBOWE UCZNIA/UCZENNICY – należy wypełnić każde pole, wypełniacie Państwo drukowanymi literami

– ADRES ZAMIESZKANIA należy wypełnić każde pole, wypełniacie Państwo drukowanymi literami

– DANE KONTAKTOWE – należy wypełnić każde pole, wypełniacie Państwo drukowanymi literami; w przypadku braku adresu e-mail należy wpisać „BRAK”

– DANE KONTAKTOWE – GRUPA PRZEDSZKOLNA: należy wpisać „Oddział przedszkolny” lub „Punkt przedszkolny” w zależności od miejsca nauki dziecka

– WSPARCIE ROZWIJANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH, SPOŁECZNYCH I CYFROWYCH Z WYKORZYSTANIEM TIK – ZAJĘCIA PRAKTYCZNE – należy wybrać odpowiednie zajęcia, zaznaczając w kratce „X” . Wyjaśnienie do zajęć powyżej. POLECAMY WYBRAĆ WSZYSTKIE RODZAJE WSPARCIA (ZAJĘĆ), BY STWORZYĆ DZIECKU MOŻLIWOŚĆ PEŁNEGO I WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU.

– WSPARCIE ROZWIJANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH, SPOŁECZNYCH I CYFROWYCH Z WYKORZYSTANIEM TIK – należy wybrać odpowiednie zajęcia, zaznaczając w kratce „X” . Wyjaśnienie do zajęć powyżej. POLECAMY WYBRAĆ WSZYSTKIE RODZAJE WSPARCIA (ZAJĘĆ), BY STWORZYĆ DZIECKU MOŻLIWOŚĆ PEŁNEGO I WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU.

– WSPARCIE KSZTAŁTOWANIA PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – należy wybrać odpowiednie zajęcia, zaznaczając w kratce „X” . Wyjaśnienie do zajęć powyżej. POLECAMY WYBRAĆ WSZYSTKIE RODZAJE WSPARCIA (ZAJĘĆ), BY STWORZYĆ DZIECKU MOŻLIWOŚĆ PEŁNEGO I WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU.

– ROZWIJANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH U DZIECI POPRZEZ ZAJECIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ORAZ ZAJECIA ARTYSTYCZNO- RUCHOWE Z WYKORZYSTANIEM TIK – należy wybrać odpowiednie zajęcia, zaznaczając w kratce „X” . Wyjaśnienie do zajęć powyżej. POLECAMY WYBRAĆ WSZYSTKIE RODZAJE WSPARCIA (ZAJĘĆ), BY STWORZYĆ DZIECKU MOŻLIWOŚĆ PEŁNEGO I WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU.

– DANE OSOBOWE – należy wypełnić każde pole, poprzez zaznaczenie w kratce „X”

 

OŚWIADCZENIA I REGULAMIN

  1. Integralną częścią Karty zgłoszenia są: Regulamin, Oświadczenie o spełnianiu kryteriów, Oświadczenie uczestnika projektu/osoby biorącej udział w realizacji projektu/rodziców lub prawnych opiekunów, Deklaracja udziału w projekcie
  2. REGULAMIN – należy zapoznać się z treścią i podpisać na końcu (CZYTELNIE) wraz z datą (proszę umieścić datę identyczną jak w kwestionariuszu)
  3. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW – należy zapoznać się z treścią i podpisać na końcu (CZYTELNIE) wraz z datą (proszę umieścić datę identyczną jak w kwestionariuszu); w miejscu „Podpis ucznia, uczennicy” wpisujemy – uczeń oddziału lub punktu przedszkolnego
  4. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU/ OSOBY BIORĄCEJ UDZIAŁ(…) – należy zapoznać się z treścią i podpisać na końcu (CZYTELNIE) wraz z datą (proszę umieścić datę identyczną jak w kwestionariuszu) w miejscu „ Czytelny podpis uczestnika projektu”
  5. DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE – PODPISUJEMY PO ZAKWALIFIKOWANIU DZIECKA DO PROJEKTU; należy zapoznać się z treścią i podpisać na końcu (CZYTELNIE) wraz z datą (proszę umieścić datę identyczną jak w kwestionariuszu), w miejscu „czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego”

 

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy uczeń

Oświadczenia, deklaracja – Uczniowie

 

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.

Ogłoszenia »

Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci

Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci

Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego podlegającego zbiórce.docx (1) (3)

 
Dentobus

Dentobus

 
 

Znajdź nas

Wydarzenia: »

Program „Umiem pływać”

Program „Umiem pływać”

23 listopada 2021r. dobiegł końca kolejny etap projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Uczniowie z klasy I uczestniczyli w kursie nauki pływania...

 
Konkurs Ortograficzny

Konkurs Ortograficzny

24 listopada 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie- Tartak odbył się VII Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas IV-VI. Do bardzo...

 
W zaciszu wigierskiego wzgórza…

W zaciszu wigierskiego wzgórza…

„Apteka i zdrowie w życiu kamedułów” oraz „Suwalszczyzna i kameduli u początku” to dwa tematy warsztatów, w których 25 listopada 2022...

 
II Grand Prix Województwa skrzatów i żaków w tenisie stołowym

II Grand Prix Województwa skrzatów i żaków w tenisie stołowym

Kolejne sukcesy naszych tenisistów! W minioną niedzielę najmłodsi tenisiści z naszej szkoły wzięli udział w II Grand Prix Województwa Podlaskiego skrzatów...

 
 
 
Floating Social Media Icons by Acurax Wordpress Designers
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube