Home » Rekrutacja do projektu » Dokumenty do rekrutacji

 
 

Dokumenty do rekrutacji

 

 

 

 

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KWESTIONARIUSZA ZGŁOSZENIOWEGO (WSZYSTKIE ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE)

 

– DANE OSOBOWE UCZNIA/UCZENNICY – należy wypełnić każde pole, wypełniacie Państwo drukowanymi literami

– ADRES ZAMIESZKANIA należy wypełnić każde pole, wypełniacie Państwo drukowanymi literami

– DANE KONTAKTOWE – należy wypełnić każde pole, wypełniacie Państwo drukowanymi literami; w przypadku braku adresu e-mail należy wpisać „BRAK”

– DANE KONTAKTOWE – GRUPA PRZEDSZKOLNA: należy wpisać „Oddział przedszkolny” lub „Punkt przedszkolny” w zależności od miejsca nauki dziecka

– WSPARCIE ROZWIJANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH, SPOŁECZNYCH I CYFROWYCH Z WYKORZYSTANIEM TIK – ZAJĘCIA PRAKTYCZNE – należy wybrać odpowiednie zajęcia, zaznaczając w kratce „X” . Wyjaśnienie do zajęć powyżej. POLECAMY WYBRAĆ WSZYSTKIE RODZAJE WSPARCIA (ZAJĘĆ), BY STWORZYĆ DZIECKU MOŻLIWOŚĆ PEŁNEGO I WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU.

– WSPARCIE ROZWIJANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH, SPOŁECZNYCH I CYFROWYCH Z WYKORZYSTANIEM TIK – należy wybrać odpowiednie zajęcia, zaznaczając w kratce „X” . Wyjaśnienie do zajęć powyżej. POLECAMY WYBRAĆ WSZYSTKIE RODZAJE WSPARCIA (ZAJĘĆ), BY STWORZYĆ DZIECKU MOŻLIWOŚĆ PEŁNEGO I WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU.

– WSPARCIE KSZTAŁTOWANIA PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – należy wybrać odpowiednie zajęcia, zaznaczając w kratce „X” . Wyjaśnienie do zajęć powyżej. POLECAMY WYBRAĆ WSZYSTKIE RODZAJE WSPARCIA (ZAJĘĆ), BY STWORZYĆ DZIECKU MOŻLIWOŚĆ PEŁNEGO I WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU.

– ROZWIJANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH U DZIECI POPRZEZ ZAJECIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ORAZ ZAJECIA ARTYSTYCZNO- RUCHOWE Z WYKORZYSTANIEM TIK – należy wybrać odpowiednie zajęcia, zaznaczając w kratce „X” . Wyjaśnienie do zajęć powyżej. POLECAMY WYBRAĆ WSZYSTKIE RODZAJE WSPARCIA (ZAJĘĆ), BY STWORZYĆ DZIECKU MOŻLIWOŚĆ PEŁNEGO I WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU.

– DANE OSOBOWE – należy wypełnić każde pole, poprzez zaznaczenie w kratce „X”

 

OŚWIADCZENIA I REGULAMIN

  1. Integralną częścią Karty zgłoszenia są: Regulamin, Oświadczenie o spełnianiu kryteriów, Oświadczenie uczestnika projektu/osoby biorącej udział w realizacji projektu/rodziców lub prawnych opiekunów, Deklaracja udziału w projekcie
  2. REGULAMIN – należy zapoznać się z treścią i podpisać na końcu (CZYTELNIE) wraz z datą (proszę umieścić datę identyczną jak w kwestionariuszu)
  3. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW – należy zapoznać się z treścią i podpisać na końcu (CZYTELNIE) wraz z datą (proszę umieścić datę identyczną jak w kwestionariuszu); w miejscu „Podpis ucznia, uczennicy” wpisujemy – uczeń oddziału lub punktu przedszkolnego
  4. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU/ OSOBY BIORĄCEJ UDZIAŁ(…) – należy zapoznać się z treścią i podpisać na końcu (CZYTELNIE) wraz z datą (proszę umieścić datę identyczną jak w kwestionariuszu) w miejscu „ Czytelny podpis uczestnika projektu”
  5. DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE – PODPISUJEMY PO ZAKWALIFIKOWANIU DZIECKA DO PROJEKTU; należy zapoznać się z treścią i podpisać na końcu (CZYTELNIE) wraz z datą (proszę umieścić datę identyczną jak w kwestionariuszu), w miejscu „czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego”

 

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy uczeń

Oświadczenia, deklaracja – Uczniowie

 

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.

Ogłoszenia »

Zasady funkcjonowania szkoły po 17 stycznia 2021 r. po powrocie uczniów klas I-III

Zasady funkcjonowania szkoły po 17 stycznia 2021 r. po powrocie uczniów klas I-III

Na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS przyjmuje się następujące rozwiązania szczegółowe obowiązujące od 18 stycznia 2021. 1.Wchodzenie do budynku szkoły...

 

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na ferie

DRODZY RODZICE W związku z trwającymi feriami zimowymi, w wyjątkowym i w trudnym dla nas wszystkich okresie, rodzice, dzieci i młodzież mogą potrzebować wsparcia...

 
 

Znajdź nas

Wydarzenia: »

Ruszamy z realizacją projektu realizowanego z środków UE pn. „Od najmłodszych lat zdobywamy świat”

Z przyjemnością informujemy, że ruszamy z realizacją projektu realizowanego z środków UE pn. „Od najmłodszych lat zdobywamy świat”. Poniżej przedstawiamy...

 
Pasowanie na przedszkolaka

Pasowanie na przedszkolaka

Dnia 4 grudnia 2020 roku, dzieci z Punktu Przedszkolnego w Starym Folwarku uroczyście zaprezentowały część artystyczną a potem sumiennie przysięgały. Uroczystość...

 
Dzień Pluszowego Misia w Punkcie Przedszkolnym

Dzień Pluszowego Misia w Punkcie Przedszkolnym

 
„ Jedz zdrowe owoce, będziesz miał magiczne moce!”

„ Jedz zdrowe owoce, będziesz miał magiczne moce!”

„ Jedz zdrowe owoce, będziesz miał magiczne moce!” Takie hasło przyświecało tegorocznej zabawie podczas Jesiennego Balu Owocowo Warzywnego w Oddziale Przedszkolnym...

 
 
 
Floating Social Media Icons by Acurax Wordpress Designers
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube