Home » Rekrutacja do projektu » Dokumenty do rekrutacji

 
 

Dokumenty do rekrutacji

 

 

 

 

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KWESTIONARIUSZA ZGŁOSZENIOWEGO (WSZYSTKIE ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE)

 

– DANE OSOBOWE UCZNIA/UCZENNICY – należy wypełnić każde pole, wypełniacie Państwo drukowanymi literami

– ADRES ZAMIESZKANIA należy wypełnić każde pole, wypełniacie Państwo drukowanymi literami

– DANE KONTAKTOWE – należy wypełnić każde pole, wypełniacie Państwo drukowanymi literami; w przypadku braku adresu e-mail należy wpisać „BRAK”

– DANE KONTAKTOWE – GRUPA PRZEDSZKOLNA: należy wpisać „Oddział przedszkolny” lub „Punkt przedszkolny” w zależności od miejsca nauki dziecka

– WSPARCIE ROZWIJANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH, SPOŁECZNYCH I CYFROWYCH Z WYKORZYSTANIEM TIK – ZAJĘCIA PRAKTYCZNE – należy wybrać odpowiednie zajęcia, zaznaczając w kratce „X” . Wyjaśnienie do zajęć powyżej. POLECAMY WYBRAĆ WSZYSTKIE RODZAJE WSPARCIA (ZAJĘĆ), BY STWORZYĆ DZIECKU MOŻLIWOŚĆ PEŁNEGO I WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU.

– WSPARCIE ROZWIJANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH, SPOŁECZNYCH I CYFROWYCH Z WYKORZYSTANIEM TIK – należy wybrać odpowiednie zajęcia, zaznaczając w kratce „X” . Wyjaśnienie do zajęć powyżej. POLECAMY WYBRAĆ WSZYSTKIE RODZAJE WSPARCIA (ZAJĘĆ), BY STWORZYĆ DZIECKU MOŻLIWOŚĆ PEŁNEGO I WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU.

– WSPARCIE KSZTAŁTOWANIA PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – należy wybrać odpowiednie zajęcia, zaznaczając w kratce „X” . Wyjaśnienie do zajęć powyżej. POLECAMY WYBRAĆ WSZYSTKIE RODZAJE WSPARCIA (ZAJĘĆ), BY STWORZYĆ DZIECKU MOŻLIWOŚĆ PEŁNEGO I WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU.

– ROZWIJANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH U DZIECI POPRZEZ ZAJECIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ORAZ ZAJECIA ARTYSTYCZNO- RUCHOWE Z WYKORZYSTANIEM TIK – należy wybrać odpowiednie zajęcia, zaznaczając w kratce „X” . Wyjaśnienie do zajęć powyżej. POLECAMY WYBRAĆ WSZYSTKIE RODZAJE WSPARCIA (ZAJĘĆ), BY STWORZYĆ DZIECKU MOŻLIWOŚĆ PEŁNEGO I WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU.

– DANE OSOBOWE – należy wypełnić każde pole, poprzez zaznaczenie w kratce „X”

 

OŚWIADCZENIA I REGULAMIN

  1. Integralną częścią Karty zgłoszenia są: Regulamin, Oświadczenie o spełnianiu kryteriów, Oświadczenie uczestnika projektu/osoby biorącej udział w realizacji projektu/rodziców lub prawnych opiekunów, Deklaracja udziału w projekcie
  2. REGULAMIN – należy zapoznać się z treścią i podpisać na końcu (CZYTELNIE) wraz z datą (proszę umieścić datę identyczną jak w kwestionariuszu)
  3. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW – należy zapoznać się z treścią i podpisać na końcu (CZYTELNIE) wraz z datą (proszę umieścić datę identyczną jak w kwestionariuszu); w miejscu „Podpis ucznia, uczennicy” wpisujemy – uczeń oddziału lub punktu przedszkolnego
  4. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU/ OSOBY BIORĄCEJ UDZIAŁ(…) – należy zapoznać się z treścią i podpisać na końcu (CZYTELNIE) wraz z datą (proszę umieścić datę identyczną jak w kwestionariuszu) w miejscu „ Czytelny podpis uczestnika projektu”
  5. DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE – PODPISUJEMY PO ZAKWALIFIKOWANIU DZIECKA DO PROJEKTU; należy zapoznać się z treścią i podpisać na końcu (CZYTELNIE) wraz z datą (proszę umieścić datę identyczną jak w kwestionariuszu), w miejscu „czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego”

 

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy uczeń

Oświadczenia, deklaracja – Uczniowie

 

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.

Ogłoszenia »

Lista dzieci przyjętych do Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego 2023/2024

Lista dzieci przyjętych do Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego 2023/2024

Rodzice, których dzieci po raz pierwszy rozpoczną edukację przedszkolną w Punkcie Przedszkolnym lub Oddziale Przedszkolnym  zobowiązani są do złożenia pisemnego...

 
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO „A WIOSNA PRZYSZŁA PIESZO…”

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO „A WIOSNA PRZYSZŁA PIESZO…”

Zapraszamy uczniów z klas I-VIII do udziału w szkolnym konkursie literackim. REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEG

 
 

Znajdź nas

Wydarzenia: »

AUDYCJA MUZYCZNA ,,O ŚPIEWAJĄCEJ BIEDRONCE I MUZYKOWANIU NA ŁĄCE”

AUDYCJA MUZYCZNA ,,O ŚPIEWAJĄCEJ BIEDRONCE I MUZYKOWANIU NA ŁĄCE”

„Biedronka, biedronka uśmiecha się do słońca, z dziećmi od rana piosenki śpiewać chce…” W dniu dzisiejszym odwiedził nas zespół muzyczny –...

 
APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ

To program z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki uniwersalnej, a jego najważniejszym celem jest rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych uczniów...

 
Realizacja projektu „Laboratorium Szkoły z Klasą”

Realizacja projektu „Laboratorium Szkoły z Klasą”

W marcu br. uczniowie klasy VII uczestniczyli w projekcie „Laboratorium Szkoły z Klasą”, mającym przybliżyć kulturę Polski i Ukrainy, uczniom naszej szkoły. Wyzwanie...

 
Dzień Wiosny

Dzień Wiosny

  „Talent jest darem uniwersalnym, ale potrzeba wielkiej odwagi, żeby go wykorzystać. Nie bój się być najlepszy.” (Paulo Coelho)   W dniu 21 marca...

 
 
 
Floating Social Media Icons by Acurax Wordpress Designers
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube