Home » aktualności » Zasady oceniania

 
 

Zasady oceniania

 

 

 1. Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny:
 • bieżące;
 • klasyfikacyjne:
 1. śródroczne i roczne,
 2. końcowe.
 3. Przed przystąpieniem do pracy z uczniem nauczyciel zapoznaje się z dokumentacją
  z wcześniejszego etapu edukacyjnego, z informacjami od rodziców o dziecku oraz
  z ewentualnymi opiniami lekarskimi czy innymi, które dostarczą rodzice.
 4. Nauczyciel współpracuje z logopedą, pedagogiem lub innymi specjalistami opiekującymi się dzieckiem.
 5. Informacje o uczniu służą organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
  np. włączeniu ucznia do zajęć wyrównawczych, zajęć rozwijających, sportowych, umuzykalniających, szachowych, tanecznych, czy innych organizowanych na terenie szkoły.
 6. Oceny ucznia są jawne zarówno dla niego jak i jego rodziców/prawnych opiekunów. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest przechowywana do 31 sierpnia danego roku szkolnego i udostępniona uczniowi lub jego rodzicom.
 7. Wszystkie oceny bieżące dokumentuje się w dzienniku elektronicznym lub w dzienniku papierowym, o ile taki będzie obowiązywał.
 8. Wprowadza się średnie ważone w poszczególnych obszarach i formach sprawdzania wiedzy uczniów:

1) zasady ogólne:

– przygotowanie do zajęć – 2

– aktywność – 3

– prezentacje i projekty – 3

– prowadzenie zeszytu – 3

– poprawa sprawdzianu – 5

 

1) wybrane obszary:

– sprawdzian wiadomości – 6

– sprawdzian umiejętności sportowych – 5

– udział w konkursach – 6

– kartkówki – 4

-prace wytwórcze ( rozwiązywanie zadań, czytanie, zagadnienia praktyczne –mapa, zadania przy tablicy, prace plastyczne i techniczne, odpowiedź ustna, gra na instrumentach, doświadczenia , rozgrzewka ( wych. fizyczne)– 4

– ruch z muzyką – 3

– recytacje- 5

 1. Ustala się poziom oceny ważonej na poszczególne oceny końcowe ( semestralne i roczne):

-dopuszczająca – od 1,76

– dostateczna – od 2,76

– dobra – od 3,76

– bardzo dobra – od 4,76

– celująca – od 5,51

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.

Ogłoszenia »

Godziny pracy świetlicy szkolnej

Godziny pracy świetlicy szkolnej

 
Stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024, dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki

Stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024, dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki

Wójt Gminy Suwałki uprzejmie prosi o rozpowszechnienie informacji o możliwości ubiegania się o stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024, dla uczniów zamieszkałych...

 
 

Znajdź nas

Wydarzenia: »

I Grand Prix Województwa Podlaskiego

I Grand Prix Województwa Podlaskiego

Dnia 24.09.2023 roku najmłodsze tenisistki naszej szkoły wraz z ich trenerką Panią Pauliną Remiszko pojechały do Białegostoku na I Grand Prix Województwa...

 
XXXI Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskej

XXXI Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskej

W zeszły weekend 22-24.09.2023 r. tenisiści z naszej szkoły (Julia Krawczuk, Maja Gościńska, Filip Hołubowicz, Tomasz Topolski) wyjechali na XXXI Ogólnopolskie...

 
BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

Rok szkolny rozpoczął się  już na dobre więc zaprosiliśmy  przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach aby  przypomnieć  naszym dzieciom z...

 
Godziny pracy świetlicy szkolnej

Godziny pracy świetlicy szkolnej

 
 
 
Social Media Integration by Acurax Wordpress Developers
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube