Home » aktualności » Zasady oceniania

 
 

Zasady oceniania

 

 

 1. Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny:
 • bieżące;
 • klasyfikacyjne:
 1. śródroczne i roczne,
 2. końcowe.
 3. Przed przystąpieniem do pracy z uczniem nauczyciel zapoznaje się z dokumentacją
  z wcześniejszego etapu edukacyjnego, z informacjami od rodziców o dziecku oraz
  z ewentualnymi opiniami lekarskimi czy innymi, które dostarczą rodzice.
 4. Nauczyciel współpracuje z logopedą, pedagogiem lub innymi specjalistami opiekującymi się dzieckiem.
 5. Informacje o uczniu służą organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
  np. włączeniu ucznia do zajęć wyrównawczych, zajęć rozwijających, sportowych, umuzykalniających, szachowych, tanecznych, czy innych organizowanych na terenie szkoły.
 6. Oceny ucznia są jawne zarówno dla niego jak i jego rodziców/prawnych opiekunów. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest przechowywana do 31 sierpnia danego roku szkolnego i udostępniona uczniowi lub jego rodzicom.
 7. Wszystkie oceny bieżące dokumentuje się w dzienniku elektronicznym lub w dzienniku papierowym, o ile taki będzie obowiązywał.
 8. Wprowadza się średnie ważone w poszczególnych obszarach i formach sprawdzania wiedzy uczniów:

1) zasady ogólne:

– przygotowanie do zajęć – 2

– aktywność – 3

– prezentacje i projekty – 3

– prowadzenie zeszytu – 3

– poprawa sprawdzianu – 5

 

1) wybrane obszary:

– sprawdzian wiadomości – 6

– sprawdzian umiejętności sportowych – 5

– udział w konkursach – 6

– kartkówki – 4

-prace wytwórcze ( rozwiązywanie zadań, czytanie, zagadnienia praktyczne –mapa, zadania przy tablicy, prace plastyczne i techniczne, odpowiedź ustna, gra na instrumentach, doświadczenia , rozgrzewka ( wych. fizyczne)– 4

– ruch z muzyką – 3

– recytacje- 5

 1. Ustala się poziom oceny ważonej na poszczególne oceny końcowe ( semestralne i roczne):

-dopuszczająca – od 1,76

– dostateczna – od 2,76

– dobra – od 3,76

– bardzo dobra – od 4,76

– celująca – od 5,51

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.

Znajdź nas

Wydarzenia: »

Gminny Turniej Szachowy

Gminny Turniej Szachowy

W dniu 28 września 2022 odbył się w naszej szkole Gminny Turniej Szachowy zorganizowany przez Klub Szachowy „Hańcza” z Suwałk. Spośród uczniów naszej...

 
I Grand Prix Województwa Podlaskiego skrzatów, żaków i młodzików w tenisie stołowym

I Grand Prix Województwa Podlaskiego skrzatów, żaków i młodzików w tenisie stołowym

Dnia 11.09.2022 roku tenisiści z naszej szkoły wraz panią Pauliną Remiszko wyjechali do Białegostoku na I Grand Prix Województwa Podlaskiego skrzatów, żaków...

 
Nasz absolwent nagrodzony!

Nasz absolwent nagrodzony!

 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Rok szkolny 2022/ 2023 powitała Mszą Świętą Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku. W uroczystości, którą poprowadziła dyrektor szkoły,...

 
 
 
Social Media Integration by Acurax Wordpress Developers
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube