Home » dla rodziców » Stypendium z projektu „Od najmłodszych lat zdobywamy świat”

 
 

Stypendium z projektu „Od najmłodszych lat zdobywamy świat”

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im Marii Konopnickiej informuje o możliwości ubiegania się o stypendium w ramach projektu „Od najmłodszych lat zdobywamy świat!”

Celem udzielania pomocy stypendialnej uczniom/uczennicom zdolnym jest zwiększenie motywacji do nauki i dalsze rozwijanie zainteresowań przez uczniów/uczennice poprzez łatwiejszy dostęp do książek, pomocy naukowych, programów komputerowych, zajęć rozwijających itp.

Stypendia przyznawane są uczniom/uczennicom szczególne uzdolnionym spełniającym kryteria przyznania stypendium określone w Regulaminie zamieszczonym poniżej. Aby uczeń mógł otrzymać stypendium rodzić lub opiekun prawny musi złożyć wniosek o stypendium.

W trakcie otrzymywania stypendium uczeń/uczennica podlega opiece dydaktycznej nauczyciela zatrudnionego w szkole objętej projektem. Celem opieki dydaktycznej jest pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów, wsparcie ucznia/uczennicy w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne i monitorowanie jego osiągnięć edukacyjnych.

Pomoc stypendialna będzie realizowana zgodnie z indywidualnym Planem Rozwoju Ucznia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy stypendialnej. Indywidualny Plan Rozwoju Ucznia, który musi podpisać uczeń, rodzic oraz opiekun stypendysty określa cele jaki uczeń musi osiągnąć w okresie 10 miesięcy, na które zostało przyznane stypendium.

Stypendium jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zarządzenie 9/2021

Regulamin_stypendialny

Zał_1_Wniosek_o_stypendium

Zał_2_Sprawozdanie_z_realizacji_IPR

Zał_3_Umowa_stypendium_wraz_z_IPR

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.

Ogłoszenia »

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

formularz ofertowy 2022 wzór umowy dostawy

 
 

Znajdź nas

Wydarzenia: »

Warsztaty plastyczne

Warsztaty plastyczne

Dnia 7 grudnia dzieci z klasy III z wychowawczynią Justyną Korenkiewicz uczestniczyły w świątecznych warsztatach plastycznych, które odbyły się w Suwalskim...

 
Mikołajki w klasie III

Mikołajki w klasie III

Mikołaj zawitał i do nas, wszyscy otrzymaliśmy słodycze i piękne breloczki. Bardzo dziękujemy za upominki.  

 
Wesołych Świąt!

Wesołych Świąt!

 
#ratownicyczytelnictwa

#ratownicyczytelnictwa

W ramach akcji Ratownicy czytelnictwa klasa druga podjęła odważne wyzwanie. Uczniowie mieli za zadanie przez 21 dni czytać głośno przez co najmniej 10 minut...

 
 
 
Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube