Home » aktualności » Ruszamy z realizacją projektu realizowanego z środków UE pn. „Od najmłodszych lat zdobywamy świat”

 
 

Ruszamy z realizacją projektu realizowanego z środków UE pn. „Od najmłodszych lat zdobywamy świat”

 

Z przyjemnością informujemy, że ruszamy z realizacją projektu realizowanego z środków UE pn. „Od najmłodszych lat zdobywamy świat”. Poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje dotyczące tego przedsięwzięcia.

Grupa Docelowa :
– Uczniowie – 90 uczniów w tym 44 uczennic oraz 46 uczniów.
– Nauczyciele – 18 nauczycieli.

Działania zaplanowane w ramach projektu z podziałem na zadania

I. „Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zajęcia wyrównawcze dot. kompetencji kluczowych i zajęcia specjalistyczne realizowane w latach szkolnych 2020/2021 i 2021/2022

Zajęcia przewidziane do realizacji w ramach zadania :

1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki:
– 2 grupy po 4 uczniów – klasy 1-3
– 2 grupy po 4 uczniów – klasy 4-8

2. Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego
– 2 grupy po 4 uczniów – klasy 1-3
– 2 grupy po 4 uczniów – klasy 4-8

3. Zajęcia Korekcyjno – kompensacyjne v
– 5 grupy po 4 uczniów

4. Zajęcia logopedyczne
– 3 grupy po 3 uczniów

5. Zakup pomocy dydaktycznych do zajęć specjalistycznych.

II. Zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe matematyczne, przyrodnicze i języków obcych realizowane w 4 SP w latach szkolnych 2020/2021 i 2021/2022. 

1. Zajęcia przewidziane do realizacji w ramach zadania :
– Projekt edukacyjny” Z matematyką na ty” – 2 grupy po 4 uczniów – klasy 4-8
– Projekt edukacyjny” Mali przyrodnicy na tropie ” – 2 grupy po 4 uczniów – klasy 1-3
– Projekt edukacyjny „Kosmos-chaos czy porządek” ( zajęcia rozwijające wiedzę z fizyki, chemii, biologii, geografii) – 4 grupy po 4 uczniów – klasy 4-8
– Projekt edukacyjny – Świat coraz bliżej (zajęcia rozwijające z języka angielskiego) – 1 grupa 4 uczniów – klasy 1-3
– Projekt edukacyjny – Świat coraz bliżej (zajęcia rozwijające z języka angielskiego) – 1 grupa 4 uczniów – klasy 4-8

2. Wyjazdy edukacyjne
– Centrum Naukowe Kopernik
– Medicentrum w Suwałkach
– Białowieża
– Obserwatorium Astronomiczne w Olsztynie

III. Zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów realizowane w 4 SP w latach szkolnych 2020/2021 i 2021/2022

1. Zajęcia przewidziane do realizacji w ramach zadania :
– Koło zainteresowań – „Robotyka” – 2 grupy po 4 uczniów – klasy 1-3
– Koło zainteresowań – „Programowanie” – 2 grupy po 4 uczniów – klasy 4-6
– Koło zainteresowań -” Kodowanie ” – 2 grupy po 4 uczniów – klasy 6-8
– Warsztaty „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni” – 6 grupy po 7 uczniów ( zajęcia 5 godzinne)

IV. Zajęcia dodatkowe rozwijające umiejętności uniwersalne realizowane w 4 SP w latach szkolnych 2020/2021 i 2021/2022
1. Zajęcia przewidziane do realizacji w ramach zadania :
– Projekt edukacyjny – „Trening postaw kreatywności i przedsiębiorczości” – 8 grup po 4 uczniów

V. Doskonalenie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów zdolnych przez wsparcie stypendialne
1. Działania przewidziane do realizacji w ramach zadania :
– Stypendium edukacyjne za dobre wyniki w nauce 1500 zł za rok -13 uczniów

VI. Doskonalenie kompetencji dydaktycznych i wychowawczych nauczycieli 4 SP Działania przewidziane do realizacji w ramach zadania :

Szkolenia dla nauczycieli z następujących tematów :
– Wykorzystanie TIK do wzbogacenia procesu edukacyjnego – szkolenie 10 godzinne (2 dni x 5 godzin)
– Dostępne materiały cyfrowe do pracy z U w tym e zasoby i e materiały wytworzone dzięki EFS 2007-13 i 2014-2020 – szkolenie 8 godzinne (2 dni x 4 godzin)
– Wykorzystanie metodyki nauczania opartej no metodę eksperymentu w naukach matematyki i przyrody – szkolenie 12 godzinne (2 dni x 6 godzin)
– Warsztaty – tworzenie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego – tematyka: analiza orzeczenia, wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia, sformułowanie potrzeb ucznia, określenie form, sposobów i metod pracy z uczniem – szkolenie 8 godzinne (2 dni x 4 godzin)
– Zaspakajanie potrzeb psychicznych a rozwój osobowości uczniów z niepełnosprawnością – szkolenie 6 godzinne (2 dni x 3 godzin)

VI. Doposażenie pracowni w sprzęt TIK oraz doposażenie pracowni matematyczno- przyrodniczych  w sprzęt i pomoce dydaktyczne.
– monitor interaktywny, laptopy , oprogramowanie biurowe, Lego Mindstorms – pełny pakiet edukacyjny,  BeCreo- zestaw do nauki programowania, Makeblock Airblock – modułowy, programowalny dron,  Ve!leman – czworonożny robot, mikroskopy, Laboratorium Pasco, zestaw Oszczędzaj energię, zestaw Biopaliwa, Hydrocar-jeżdżący model z napędem wodorowym, Zestaw modeli demonstrujących działanie energii odnawialnych (wody, wiatru i Słońca), Pakiet edukacyjny do obserwacji leśnych, Biodegradacja – zestaw doświadczalny, 3-komorowy pojemnik z lupami do biodegradacji, Pakiet do badania zawartości azotanów i fosforanów w wodzie i glebie.

Regulamin_uczestnictwa_SP_Satry_Folwark

Opis_projektu_Stary_Folwark

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.

Ogłoszenia »

Oświadczenie rodzica ucznia otrzymującego stypendium

Rodzice uczniów, którzy otrzymali stypendium za wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2020/2021 proszeni są o wypełnienie oświadczenia dotyczącego numeru...

 

Plan lekcji na II semestr

Plan lekcji na drugi semestr roku szkolnego obowiązuje od 08 lutego 2021 roku PLAN LEKCJI

 
 

Znajdź nas

Wydarzenia: »

Konkurs „Wesoła Rakietka”

Konkurs „Wesoła Rakietka”

Dnia 24.02.2021 r. Uczniowski Klub Sportowy „Remik” prowadzony przez Panią Mirosławę Mierzejewską i Panią Paulinę Remiszko zorganizował Konkurs pt. „Wesoła...

 
Spektakl „Daszeńka”

Spektakl „Daszeńka”

26 lutego 2021 roku dzieci z Punktu Przedszkolnego (na zdjęciach), oddziału przedszkolnego i klas I-III naszej szkoły miały okazję obejrzeć spektakl ”...

 
Konkurs „Zimowe Rzeźby Sportowe”

Konkurs „Zimowe Rzeźby Sportowe”

Na początku lutego 2021 roku Pani Paulina Remiszko zorganizowała Konkurs pt. „Zimowe Rzeźby Sportowe” dla klas IV i V. Konkurs polegał na ulepieniu...

 
Ula laureatką konkursu językowego!

Ula laureatką konkursu językowego!

Urszula Walczuk – uczennica klasy VII została laureatką Konkursu „The Point Online II 2020/2021” organizowanego przez Centrum Kształcenia Językowego...

 
 
 
Floating Social Media Icons by Acurax Wordpress Designers
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube