Home » ogłoszenia » Zarządzenie w sprawie ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-21

 
 

Zarządzenie w sprawie ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-21

 

Zarządzenie 23/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-21.

 

Na podstawie art. 73 zapisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz.U. 2020 poz. 695),  nowelizującą zapisy ustawy w dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 568) i innych przepisów związanych, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-21  z a r z ą d z a m co następuje:

§1

Wprowadzam „Procedurę funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku w warunkach zagrożenia zakażeniem koronawirusem – Sars-CoV-2.” stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz „Procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.” stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zobowiązuję pracowników do zapoznania się z wprowadzonymi procedurami i ich przestrzegania.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie 23/2020 

Procedura funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku w warunkach zagrożenia zakażeniem koronawirusem – Sars-CoV-2 

Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.

Ogłoszenia »

Zarządzenie w sprawie ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-21

Zarządzenie 23/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie ograniczenia rozprzestrzeniania...

 

Możliwość ubiegania się o stypendium

OGŁOSZENIE o stypendium szkolnym na rok szkolny 2020/2021 Wójt Gminy Suwałki informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne dla uczniów...

 
 

Znajdź nas

Wydarzenia: »

Bezpieczna droga do szkoły z KMP Suwałki

Bezpieczna droga do szkoły z KMP Suwałki

03 września 2020 roku naszą szkołę odwiedzili pracownicy i funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach. Zajęcia dla klas I-III rozpoczęły się...

 
Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

01 września 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku rok szkolny 2020/2021 rozpoczęło 188 uczniów – 49 w punkcie i oddziale...

 
Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020

W tym roku ósmoklasiści pisali egzamin w wyjątkowych okolicznościach – znamy już jego wyniki. Nasi uczniowie osiągnęli średni wynik z języka polskiego...

 
Dyplom Góra Grosza

Dyplom Góra Grosza

Nasza szkoła otrzymała podziękowanie za akcję Góra Grosza. Wyrazy uznania i pamiątkowy dyplom otrzymał też Pan Ernest Ładocha – opiekun Samorządu...

 
 
 
Social Network Integration by Acurax Social Media Branding Company
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube