Home » PROCEDURY » Procedura wydawania opinii o uczniu do instytucji wspomagających proces wychowawczy

 
 

Procedura wydawania opinii o uczniu do instytucji wspomagających proces wychowawczy

 

Zarządzenie nr 20/2019
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku
z dnia 12 sierpnia 2019 roku
w sprawie wprowadzenia Procedury wydawania opinii o uczniu
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku
do instytucji wspomagających proces wychowawczy.

Na podstawie:
1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach (Dz. U. 2017, poz. 1591 z późn. zm.).
2. Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 969 z późn. zm.).

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam Procedurę wydawania opinii o uczniu Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku do instytucji wspomagających proces wychowawczy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc zarządzanie nr 5/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Starym Folwarku z dnia 09 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia Procedury wydawania opinii o uczniu Zespołu Szkół w Starym Folwarku do instytucji wspomagających proces wychowawczy

§ 3

Zobowiązuję wychowawców klas do zapoznania uczniów oraz ich rodziców z treścią wprowadzonej procedury.

§ 4

Procedura zostaje również umieszczona do wiadomości uczniów, rodziców i innych zainteresowanych na stronie internetowej szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PROCEDURA WYDAWANIA OPINII O UCZNIUSP

 

 

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.

Ogłoszenia »

Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci

Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci

Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego podlegającego zbiórce.docx (1) (3)

 
Dentobus

Dentobus

 
 

Znajdź nas

Wydarzenia: »

Program „Umiem pływać”

Program „Umiem pływać”

23 listopada 2021r. dobiegł końca kolejny etap projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Uczniowie z klasy I uczestniczyli w kursie nauki pływania...

 
Konkurs Ortograficzny

Konkurs Ortograficzny

24 listopada 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie- Tartak odbył się VII Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas IV-VI. Do bardzo...

 
W zaciszu wigierskiego wzgórza…

W zaciszu wigierskiego wzgórza…

„Apteka i zdrowie w życiu kamedułów” oraz „Suwalszczyzna i kameduli u początku” to dwa tematy warsztatów, w których 25 listopada 2022...

 
II Grand Prix Województwa skrzatów i żaków w tenisie stołowym

II Grand Prix Województwa skrzatów i żaków w tenisie stołowym

Kolejne sukcesy naszych tenisistów! W minioną niedzielę najmłodsi tenisiści z naszej szkoły wzięli udział w II Grand Prix Województwa Podlaskiego skrzatów...

 
 
 
Social Network Integration by Acurax Social Media Branding Company
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube