Home »

 
 

Pielęgniarka szkolna

 

nurse_injOgólne zasady sprawowania opieki przez Pielęgniarkę szkolną

w Zespole Szkół w Starym Folwarku  

 

Na podstawie porozumienia z dnia 01 stycznia 2012 roku w sprawie określenia zasad współpracy przy zapewnieniu profilaktycznej opieki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej nad uczniami w zakresie świadczenia usług przez pielęgniarkę szkolną pomiędzy NZOZ „SANITAS” a Zespołem Szkół w Starym Folwarku.

 

 1. Pielęgniarka informuje dyrektora szkoły z kilkudniowym wyprzedzeniem
  o planowanej wizycie oraz jej celu i zadaniach.
 2. Dyrektor szkoły umieszcza na tablicy ogłoszeń informacje o terminie i celu wizyty pielęgniarki.
 3. Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą ( Dz. U. Nr 139, poz. 1133) – w przypadku dokonywania przeglądów czystości, badań przesiewowych i innych wynikających z obowiązków i zadań pielęgniarki, wychowawcy klas informują o tym fakcie rodziców, którzy mają prawo być obecni
  z dzieckiem podczas czynności wykonywanych przez pielęgniarkę.
 4. W przypadku braku pisemnego protestu rodzica wobec planowanych czynności pielęgniarka wykonuje je zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami (również bez obecności rodzica).
 5. Do indywidualnych badań/przeglądów dyrektor szkoły udostępnia pomieszczenie umożliwiające zachowanie intymności i dyskrecji.
 6. O spostrzeżeniach lub koniecznych zaleceniach pielęgniarka informuje rodziców dziecka. Informacje przekazane wychowawcy klasy/dyrektorowi szkoły mają charakter poufny i służą wyłącznie procesom wychowawczo-opiekuńczym sprawowanym przez placówkę.
 7. Wychowawcy klas/ dyrektor szkoły również rodzice mogą z tygodniowym wyprzedzeniem zwrócić się do pielęgniarki szkolnej o przeprowadzenie pogadanki/zajęć o charakterze zdrowotnym, profilaktycznym z uczniami szkoły lub rodzicami czy nauczycielami.
 8. Nauczyciel-wychowawca dziecka albo dyrektor szkoły, którzy zauważą lub otrzymają informację od pielęgniarki szkolnej, że dziecko jest przez rodziców zaniedbywane są obowiązani zawiadomić o tym działający w gminie ośrodek pomocy społecznej. Jeśli rodzice nie są w stanie sprostać zadaniu opieki nad dzieckiem w sposób, który uchroni jego dobro, niezbędne jest udzielenie rodzinie pomocy opiekuńczo – wychowawczej w trybie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  (tekst. Jedn. : Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728 z późn. zm. ).
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment


 

Ogłoszenia: »

OGŁOSZENIE – REKOLEKCJE

Informuję, że 2 marca 2018 r. (piątek) uczniowie klas I – VII oraz II i III gimnazjum wezmą udział w rekolekcjach parafialnych. Porządek dnia: Lekcje...

 

ZAPROSZENIE

Wójt Gminy Szkoły Suwałki oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku mają zaszczyt zaprosić społeczność szkolną – Uczniów,...

 

Plan zajęć w II semestrze roku szkolnego 2017/2018

Plan zajęć w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 – kliknij tutaj.

 
 

Znajdź nas

Wydarzenia »

OGŁOSZENIE – REKOLEKCJE

Informuję, że 2 marca 2018 r. (piątek) uczniowie klas I – VII oraz II i III gimnazjum wezmą udział w rekolekcjach parafialnych. Porządek dnia: Lekcje...

 

ZAPROSZENIE

Wójt Gminy Szkoły Suwałki oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku mają zaszczyt zaprosić społeczność szkolną – Uczniów,...

 

Plan zajęć w II semestrze roku szkolnego 2017/2018

Plan zajęć w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 – kliknij tutaj.

 

Terminy rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Suwałki

Poniżej znajdują się dwa dokumenty dotyczące terminów rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Suwałki: Terminy przeprowadzania postępowania...

 
Ferie zimowe 2018

Ferie zimowe 2018

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do skorzystania z atrakcji w czasie ferii zimowych. Harmonogram zajęć w tabelce. Do zobaczenia!

 
Do szopy, hej pasterze…

Do szopy, hej pasterze…

W przededniu ferii świątecznych młodzież naszej szkoły uczestniczyła w spotkaniu opłatkowym. Zaproszeni goście, nauczyciele, rodzice i koledzy mogli obejrzeć...

 
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Social Network Integration by Acurax Social Media Branding Company
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube