Home »

 
 

Pielęgniarka szkolna

 

nurse_injOgólne zasady sprawowania opieki przez Pielęgniarkę szkolną

w Zespole Szkół w Starym Folwarku  

 

Na podstawie porozumienia z dnia 01 stycznia 2012 roku w sprawie określenia zasad współpracy przy zapewnieniu profilaktycznej opieki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej nad uczniami w zakresie świadczenia usług przez pielęgniarkę szkolną pomiędzy NZOZ „SANITAS” a Zespołem Szkół w Starym Folwarku.

 

 1. Pielęgniarka informuje dyrektora szkoły z kilkudniowym wyprzedzeniem
  o planowanej wizycie oraz jej celu i zadaniach.
 2. Dyrektor szkoły umieszcza na tablicy ogłoszeń informacje o terminie i celu wizyty pielęgniarki.
 3. Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą ( Dz. U. Nr 139, poz. 1133) – w przypadku dokonywania przeglądów czystości, badań przesiewowych i innych wynikających z obowiązków i zadań pielęgniarki, wychowawcy klas informują o tym fakcie rodziców, którzy mają prawo być obecni
  z dzieckiem podczas czynności wykonywanych przez pielęgniarkę.
 4. W przypadku braku pisemnego protestu rodzica wobec planowanych czynności pielęgniarka wykonuje je zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami (również bez obecności rodzica).
 5. Do indywidualnych badań/przeglądów dyrektor szkoły udostępnia pomieszczenie umożliwiające zachowanie intymności i dyskrecji.
 6. O spostrzeżeniach lub koniecznych zaleceniach pielęgniarka informuje rodziców dziecka. Informacje przekazane wychowawcy klasy/dyrektorowi szkoły mają charakter poufny i służą wyłącznie procesom wychowawczo-opiekuńczym sprawowanym przez placówkę.
 7. Wychowawcy klas/ dyrektor szkoły również rodzice mogą z tygodniowym wyprzedzeniem zwrócić się do pielęgniarki szkolnej o przeprowadzenie pogadanki/zajęć o charakterze zdrowotnym, profilaktycznym z uczniami szkoły lub rodzicami czy nauczycielami.
 8. Nauczyciel-wychowawca dziecka albo dyrektor szkoły, którzy zauważą lub otrzymają informację od pielęgniarki szkolnej, że dziecko jest przez rodziców zaniedbywane są obowiązani zawiadomić o tym działający w gminie ośrodek pomocy społecznej. Jeśli rodzice nie są w stanie sprostać zadaniu opieki nad dzieckiem w sposób, który uchroni jego dobro, niezbędne jest udzielenie rodzinie pomocy opiekuńczo – wychowawczej w trybie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  (tekst. Jedn. : Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728 z późn. zm. ).
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment


 

Ogłoszenia: »

Zebranie rodziców 14 września 2017r.

Zebranie rodziców 14 września 2017r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku informuje, że 14 września 2017 r. (czwartek) o godzinie 17.00 na holu  odbędzie się ogólne...

 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Zapraszam Uczniów i Rodziców na Inaugurację roku szkolnego 2017/2018 04 września 2017r. (poniedziałek ) o godzinie 09:00   Zajęcia w Punkcie Przedszkolnym...

 
Urlop

Urlop

ŁADUJEMY BATERIE! czyli: Od 10 lipca do 31 lipca sekretariat nieczynny z powodu urlopu pracownika. Urlop dyrektora szkoły od 10 lipca do 18 sierpnia.   UDANYCH...

 
 

Znajdź nas

Wydarzenia »

Co się dzieje u naszych Przedszkolaków?

Co się dzieje u naszych Przedszkolaków?

Dzieje się DUŻO! Od naszej cudownej Pani Marty Andruszkiewicz – nauczycielki w Punkcie Przedszkolnym, otrzymaliśmy relację co się działo u naszych przedszkolaków...

 
Zajęcia przyrodnicze w WPN

Zajęcia przyrodnicze w WPN

02 października 2017 roku uczniowie klasy IV wzięli udział w zajęciach przyrodniczych zorganizowanych przez panią Joannę Adamczewską- pracownika Wigierskiego...

 
Dzień Edukacji Narodowej 2017r.

Dzień Edukacji Narodowej 2017r.

Jak wszyscy wiemy, co roku 14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Ponieważ w tym roku wypadł on w sobotę, Samorząd Uczniowski naszej szkoły...

 
Próbna ewakuacja 03.10.2017r.

Próbna ewakuacja 03.10.2017r.

Dnia 03.10.2017r. w naszej szkole odbyła się próba ewakuacyjna na wypadek pożaru. Zostaliśmy zadymieni przez Panów Strażaków, wyprowadzeni parami przez fantastycznie...

 
Sprzątanie świata

Sprzątanie świata

Nasza szkoła podjęła się sprzątania świata dnia 15 września 2017 roku (piątek). Część klasy III gimnazjum wraz z Dyrektor szkoły Bożeną Omiljanowicz...

 
Bezpieczna droga do szkoły

Bezpieczna droga do szkoły

Już od samego początku dbamy by nasze dzieci w bezpieczny sposób trafiały na zajęcia szkolne. Dlatego jak co roku, odwiedzili nas przedstawiciele policji i...

 
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Social Network Integration by Acurax Social Media Branding Company
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube