Home »

 
 

Pielęgniarka szkolna

 

nurse_injOgólne zasady sprawowania opieki przez Pielęgniarkę szkolną

w Zespole Szkół w Starym Folwarku  

 

Na podstawie porozumienia z dnia 01 stycznia 2012 roku w sprawie określenia zasad współpracy przy zapewnieniu profilaktycznej opieki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej nad uczniami w zakresie świadczenia usług przez pielęgniarkę szkolną pomiędzy NZOZ „SANITAS” a Zespołem Szkół w Starym Folwarku.

 

 1. Pielęgniarka informuje dyrektora szkoły z kilkudniowym wyprzedzeniem
  o planowanej wizycie oraz jej celu i zadaniach.
 2. Dyrektor szkoły umieszcza na tablicy ogłoszeń informacje o terminie i celu wizyty pielęgniarki.
 3. Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą ( Dz. U. Nr 139, poz. 1133) – w przypadku dokonywania przeglądów czystości, badań przesiewowych i innych wynikających z obowiązków i zadań pielęgniarki, wychowawcy klas informują o tym fakcie rodziców, którzy mają prawo być obecni
  z dzieckiem podczas czynności wykonywanych przez pielęgniarkę.
 4. W przypadku braku pisemnego protestu rodzica wobec planowanych czynności pielęgniarka wykonuje je zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami (również bez obecności rodzica).
 5. Do indywidualnych badań/przeglądów dyrektor szkoły udostępnia pomieszczenie umożliwiające zachowanie intymności i dyskrecji.
 6. O spostrzeżeniach lub koniecznych zaleceniach pielęgniarka informuje rodziców dziecka. Informacje przekazane wychowawcy klasy/dyrektorowi szkoły mają charakter poufny i służą wyłącznie procesom wychowawczo-opiekuńczym sprawowanym przez placówkę.
 7. Wychowawcy klas/ dyrektor szkoły również rodzice mogą z tygodniowym wyprzedzeniem zwrócić się do pielęgniarki szkolnej o przeprowadzenie pogadanki/zajęć o charakterze zdrowotnym, profilaktycznym z uczniami szkoły lub rodzicami czy nauczycielami.
 8. Nauczyciel-wychowawca dziecka albo dyrektor szkoły, którzy zauważą lub otrzymają informację od pielęgniarki szkolnej, że dziecko jest przez rodziców zaniedbywane są obowiązani zawiadomić o tym działający w gminie ośrodek pomocy społecznej. Jeśli rodzice nie są w stanie sprostać zadaniu opieki nad dzieckiem w sposób, który uchroni jego dobro, niezbędne jest udzielenie rodzinie pomocy opiekuńczo – wychowawczej w trybie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  (tekst. Jedn. : Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728 z późn. zm. ).
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment


 

Ogłoszenia: »

Zaproszenie do składania ofert na urządzenie wielofunkcyjne

Zaproszenie do składania ofert na urządzenie wielofunkcyjne

Zaproszenie do składania ofert na urządzenie wielofunkcyjne

 

OGŁOSZENIE – zapytanie cenowe na posiłki w Punkcie Przedszkolnym

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT  DO 19 CZERWCA 2017R. DO GODZINY DZIESIĄTEJ NA ADRES E-MAIL: szkola@staryfolwark.edu.pl, NR FAX: 87 563 77 61, POCZTĄ LUB OSOBIŚCIE. zapytanie...

 

Odpracowujemy 05 maja 2017 roku

W dniu 27 maja 2017 roku (sobota) autobus rano będzie zabierał dzieci zgodnie z rozkładem, natomiast powrót nastąpi o godzinie 13:00.

 
 

Znajdź nas

Wydarzenia »

Dzień Rodziny 27.05.2017r.

Dzień Rodziny 27.05.2017r.

27 maja 2017 roku został zorganizowany Dzień Rodziny. Uczniowie przygotowali występy taneczne, zespół szkolny wykonał przepiękne piosenki oraz odbył się...

 
Biwak Sidory 2017 r.

Biwak Sidory 2017 r.

Gdy jedna grupa uczniów wybrała się nad wody naszego morza, kolejna grupa spędzała ten czas troszkę inaczej 😉 W dniach 02-04 czerwca 2017r. wraz z opiekunami...

 
Relacja z wycieczki szkolnej nad morze 2017r.

Relacja z wycieczki szkolnej nad morze 2017r.

  W dniach 01-05 czerwca 2017 roku grupa uczniów naszej szkoły pod opieką niestrudzonych nauczycielek: Bożeny Omiljanowicz, Elżbiety Wasilewskiej, Grażyny...

 
Międzynarodowy sukces naszych sportowców!!!

Międzynarodowy sukces naszych sportowców!!!

W dniach 09-16 maja 2017r. zawodnicy tenisa stołowego – uczniowie Zespołu Szkół w Starym Folwarku – wzięli udział w XXVIII Światowych Igrzyskach...

 
Podsumowanie sukcesów naszych uczniów

Podsumowanie sukcesów naszych uczniów

Niezmiennie pragniemy pochwalić się sukcesami jakie odnieśli w ostatnich miesiącach nasi uczniowie i nasze uczennice 🙂 Konkursy recytatorskie, literackie,...

 

Rajd rowerowy – krótka relacja

20 maja 2017 roku, każdy kto tylko miał ochotę, siłę i zapisał się na listę wycieczkową mógł wziąć udział w rajdzie rowerowym Stary Folwark –...

 
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Social Network Integration by Acurax Social Media Branding Company
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube