Home »

 
 

Pielęgniarka szkolna

 

nurse_injOgólne zasady sprawowania opieki przez Pielęgniarkę szkolną

w Zespole Szkół w Starym Folwarku  

 

Na podstawie porozumienia z dnia 01 stycznia 2012 roku w sprawie określenia zasad współpracy przy zapewnieniu profilaktycznej opieki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej nad uczniami w zakresie świadczenia usług przez pielęgniarkę szkolną pomiędzy NZOZ „SANITAS” a Zespołem Szkół w Starym Folwarku.

 

 1. Pielęgniarka informuje dyrektora szkoły z kilkudniowym wyprzedzeniem
  o planowanej wizycie oraz jej celu i zadaniach.
 2. Dyrektor szkoły umieszcza na tablicy ogłoszeń informacje o terminie i celu wizyty pielęgniarki.
 3. Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą ( Dz. U. Nr 139, poz. 1133) – w przypadku dokonywania przeglądów czystości, badań przesiewowych i innych wynikających z obowiązków i zadań pielęgniarki, wychowawcy klas informują o tym fakcie rodziców, którzy mają prawo być obecni
  z dzieckiem podczas czynności wykonywanych przez pielęgniarkę.
 4. W przypadku braku pisemnego protestu rodzica wobec planowanych czynności pielęgniarka wykonuje je zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami (również bez obecności rodzica).
 5. Do indywidualnych badań/przeglądów dyrektor szkoły udostępnia pomieszczenie umożliwiające zachowanie intymności i dyskrecji.
 6. O spostrzeżeniach lub koniecznych zaleceniach pielęgniarka informuje rodziców dziecka. Informacje przekazane wychowawcy klasy/dyrektorowi szkoły mają charakter poufny i służą wyłącznie procesom wychowawczo-opiekuńczym sprawowanym przez placówkę.
 7. Wychowawcy klas/ dyrektor szkoły również rodzice mogą z tygodniowym wyprzedzeniem zwrócić się do pielęgniarki szkolnej o przeprowadzenie pogadanki/zajęć o charakterze zdrowotnym, profilaktycznym z uczniami szkoły lub rodzicami czy nauczycielami.
 8. Nauczyciel-wychowawca dziecka albo dyrektor szkoły, którzy zauważą lub otrzymają informację od pielęgniarki szkolnej, że dziecko jest przez rodziców zaniedbywane są obowiązani zawiadomić o tym działający w gminie ośrodek pomocy społecznej. Jeśli rodzice nie są w stanie sprostać zadaniu opieki nad dzieckiem w sposób, który uchroni jego dobro, niezbędne jest udzielenie rodzinie pomocy opiekuńczo – wychowawczej w trybie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  (tekst. Jedn. : Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728 z późn. zm. ).
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment


 

Ogłoszenia: »

DNI WOLNE

DNI WOLNE

PRZYPOMINAMY! 01 LISTOPADA 2017r. DZIEŃ WOLNY – WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. 02-03 LISTOPADA 2017r. DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH (odpracowywane zgodnie z kalendarzem...

 
Zebranie rodziców 14 września 2017r.

Zebranie rodziców 14 września 2017r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku informuje, że 14 września 2017 r. (czwartek) o godzinie 17.00 na holu  odbędzie się ogólne...

 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Zapraszam Uczniów i Rodziców na Inaugurację roku szkolnego 2017/2018 04 września 2017r. (poniedziałek ) o godzinie 09:00   Zajęcia w Punkcie Przedszkolnym...

 
 

Znajdź nas

Wydarzenia »

Ślubowanie klas I

Ślubowanie klas I

29 września 2017 roku odbyło się uroczyste ślubowanie klasy I Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku. Dzieci po zdaniu egzaminu przeprowadzonego...

 
Obchody Święta Niepodległości

Obchody Święta Niepodległości

Dnia 13 listopada 2017 roku w naszej szkole uroczyście obchodzono Święto Niepodległości. Uczniowi klasy IV szkoły podstawowej wraz ze szkolnym zespołem przygotowali...

 
DNI WOLNE

DNI WOLNE

PRZYPOMINAMY! 01 LISTOPADA 2017r. DZIEŃ WOLNY – WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. 02-03 LISTOPADA 2017r. DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH (odpracowywane zgodnie z kalendarzem...

 
Co się dzieje u naszych Przedszkolaków?

Co się dzieje u naszych Przedszkolaków?

Dzieje się DUŻO! Od naszej cudownej Pani Marty Andruszkiewicz – nauczycielki w Punkcie Przedszkolnym, otrzymaliśmy relację co się działo u naszych przedszkolaków...

 
Zajęcia przyrodnicze w WPN

Zajęcia przyrodnicze w WPN

02 października 2017 roku uczniowie klasy IV wzięli udział w zajęciach przyrodniczych zorganizowanych przez panią Joannę Adamczewską- pracownika Wigierskiego...

 
Dzień Edukacji Narodowej 2017r.

Dzień Edukacji Narodowej 2017r.

Jak wszyscy wiemy, co roku 14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Ponieważ w tym roku wypadł on w sobotę, Samorząd Uczniowski naszej szkoły...

 
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Social Network Integration by Acurax Social Media Branding Company
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube