Wyniki Sprawdzianu Szóstoklasisty

 
 
Informacja na temat nowej formuły sprawdzianu szóstoklasisty

Informacja na temat nowej formuły sprawdzianu szóstoklasisty

przykładowe zestawy zadań do części pierwszej (tutaj) i drugiej (tutaj) sprawdzianu

 
Sprawdzian szóstoklasisty 2012

Sprawdzian szóstoklasisty 2012

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży opublikowała wyniki Sprawdzianu Szóstoklasisty. Nasi uczniowie osiągnęli średni wynik wynoszący 28,6 pkt. co stanowi 71,5% wszystkich punktów. Powyższy wynik zakwalifikowany został do grupy najwyższych. Nasza szkoła jest 8 w województwie podlaskim! W skali kraju szóstoklasiści uzyskali średnio 22,8 pkt. (57%), natomiast w skali województwa 23,1 pkt. (58%)     Jeśli chodzi o osiągnięcia uczniów Szkoły […]

 

Sprawdzian szóstoklasisty 2011

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży opublikowała wyniki Sprawdzianu Szóstoklasisty. Nasi uczniowie osiągnęli średni wynik wynoszący 27,1 pkt. co stanowi 68% wszystkich punktów. Powyższy wynik zakwalifikowany został do grupy wysokich. W skali kraju szóstoklasiści uzyskali średnio 25,3 pkt. (63%), natomiast w skali województwa 25,7 pkt. (64%)     Jeśli chodzi o osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej im. […]