Home » Wyniki Sprawdzianu Szóstoklasisty

Category Archives: Wyniki Sprawdzianu Szóstoklasisty

Informacja na temat nowej formuły sprawdzianu szóstoklasisty

info sprawdzian - 0001

info sprawdzian - 0002

info sprawdzian - 0003

przykładowe zestawy zadań do części pierwszej (tutaj) i drugiej (tutaj) sprawdzianu

Sprawdzian szóstoklasisty 2012

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży opublikowała wyniki Sprawdzianu Szóstoklasisty.


Nasi uczniowie osiągnęli średni wynik wynoszący 28,6 pkt. co stanowi 71,5% wszystkich punktów.
Powyższy wynik zakwalifikowany został do grupy najwyższych.

Nasza szkoła jest 8 w województwie podlaskim!

W skali kraju szóstoklasiści uzyskali średnio 22,8 pkt. (57%), natomiast w skali województwa 23,1 pkt. (58%)

 

 

Jeśli chodzi o osiągnięcia uczniów
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku
w poszczególnych obszarach umiejętności to zdobyli oni odpowiednio:

73% – czytanie

72% – pisanie

68% – rozumowanie

83% – korzystanie z informacji

68% – wykorzystywanie wiedzy w praktyce

 

informacje w formie tabel dostępne poniżej:

 

Sprawdzian szóstoklasisty 2011

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży opublikowała wyniki Sprawdzianu Szóstoklasisty.


Nasi uczniowie osiągnęli średni wynik wynoszący 27,1 pkt. co stanowi 68% wszystkich punktów.
Powyższy wynik zakwalifikowany został do grupy wysokich.

W skali kraju szóstoklasiści uzyskali średnio 25,3 pkt. (63%), natomiast w skali województwa 25,7 pkt. (64%)

 

 

Jeśli chodzi o osiągnięcia uczniów
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku
w poszczególnych obszarach umiejętności to zdobyli oni odpowiednio:

81% – czytanie

60% – pisanie

66% – rozumowanie

61% – korzystanie z informacji

66% – wykorzystywanie wiedzy w praktyce

 

informacje w formie tabeli dostępne poniżej: