Pielgrzymka szlakiem papieskim św. Jana Pawła II

Ks. dr Ryszard Sawicki – wicedyrektor WANE zaprasza wszystkich chętnych na pielgrzymkę szlakiem papieskim św. Jana Pawła II – są jeszcze wolne miejsca! Zgłaszać się można do dnia wyjazdu czyli do piątku 26 września.

Kopia DSC_0085

Mali goście

Wczoraj 23 września 2014 roku naszą szkołę odwiedziły przedszkolaki z Przedszkola nr 4 w Suwałkach.

05-SAM_1158-001

 

Pomimo niesprzyjającej aury maluszki spacerowały po naszej miejscowości, podziwiały piękno przyrody oraz odwiedziły Muzeum Wigier. Przy szkole czekało na nie ognisko, przy którym bawiły się ze starszymi koleżankami i kolegami z oddziału przedszkolnego. Każdy mógł upiec sobie kiełbaskę i ogrzać się przy płomieniach.

09-SAM_1162-001

Później przedszkolaki zwiedziły budynek szkoły. Przewodnikami miłych gości były Pani Kasia Pauk – nauczycielka i Pani Ania Korsakowska – sekretarka.

15-SAM_1168-001

Zwiedzanie połączone było z zabawą w małych detektywów – dzieci szukały krasnoludków, które poukrywały się w zakamarkach sal lekcyjnych, w gabinecie dyrektora i w pokoju nauczycielskim.

13-SAM_1166-001

Uczniowie z klasy VI przygotowali gościom niespodzianki – każde dziecko otrzymało bransoletkę i naklejkę – znaczek Zespołu Szkół w Starym Folwarku.

Po uśmiechach dzieci wnioskujemy, że wycieczka bardzo podobała się maluszkom. Może któreś z nich kiedyś zostaniem uczniem naszej szkoły?

opłaty ubezpieczenie, rada rodziców

Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Starym Folwarku informuje, że została ustalona wpłata na Radę Rodziców w roku szkolnym 2014/2015 w wysokości:

 •  40 zł za każde dziecko uczące się w Zespole Szkół w Starym Folwarku
 • trzecie i każde kolejne dziecko jest zwolnione z opłaty

Prezydium Rady Rodziców

________________________________________________________

Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Folwarku informuje, że opłata za ubezpieczenie dziecka od nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2014/2015 nie zmieniła się i wynosi:

 • 38 zł za każde dziecko uczące się w Zespole Szkół w Starym Folwarku

Opłatę za ubezpieczenie należy uiścić
do 10 października 2014 roku 

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów jest ubezpieczeniem dobrowolnym. 

Rodzice pozostający w trudnej sytuacji materialnej mogą zwrócić się (składając odpowiednie pismo) do Dyrektora Zespołu Szkół w Starym Folwarku o zwolnienie dziecka z opłaty.

ev

Wizyta pielęgniarki szkolnej – 24 września 2014 r. (środa)

nurse_injWizyta pielęgniarki szkolnej

24 września 2014 r. (środa)

 

Podczas pobytu Pani pielęgniarki odbędzie się fluorowanie zębów we wszystkich klasach szkoły podstawowej.

Każde dziecko powinno tego dnia mieć ze sobą szczoteczkę do mycia zębów.

Prosimy rodziców o zapewnienie dzieciom szczoteczek wraz z higienicznymi opakowaniami (etui, szczelna torebka), jeśli dziecko będzie trzymało szczoteczkę w szkole. Kontakt szczoteczki z niesterylną powierzchnią np. w szafce powoduje jej zanieczyszczenie.

ODBIÓR STYPENDIUM

Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Folwarku informuję, że

stypendium za osiągnięcia sportowe i wyniki w nauce

przyznane na podstawie osiągnięć uczniów w II półroczu roku szkolnego 2013/2014

należy odebrać

do 17 września 2014

w godzinach 07.15-15.00

w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Suwałkach

ul. Świerkowa 45

pokój 104 (I piętro)

Tel./Fax.: (87) 565-93-57

emot.uwaga

Wprowadzenie procedury zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych oraz usprawiedliwiania nieobecności uczniów

Zarządzenie nr 7/2014

Dyrektora Zespołu Szkół w Starym Folwarku

z dnia 01 września 2014 roku

w sprawie wprowadzenia procedury zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych oraz usprawiedliwiania nieobecności uczniów

 Na podstawie:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 2007 nr 83 poz. 562 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (tekst jednolity Dz. U. 2014 nr 0 poz. 395).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.)
 4. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się procedurę zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych oraz usprawiedliwiania nieobecności uczniów, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                  Dyrektor

                                                                      Zespołu Szkół w Starym Folwarku

___________________________________________________

Procedura zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych oraz usprawiedliwiania nieobecności uczniów.

Załączniki:

 1. Podanie( rodziców/prawnych opiekunów) o zwolnienie ucznia z lekcji wychowania fizycznego.
 2. Wniosek o zwolnienie z obowiązku obecności na pierwszych i ostatnich lekcjach.
 3. Wniosek o zwolnienie z lekcji religii.
 4. Wniosek o zwolnienie z zajęć wdż
 5. Wzór zwolnienia ucznia z zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych.

 

Noś odblaski – świeć przykładem!

Droga do szkoły i ze szkoły do domu jest codziennością w życiu każdego ucznia, aż do kolejnych wakacji. Zapewnienie bezpieczeństwa w tym szczególnym okresie jest jednym z zadań dla rodziców, opiekunów, policji a także instytucji takich jak szkoła mających na celu dobro i bezpieczeństwo dziecka.

01-SAM_1134

Aby zapobiegać niebezpieczeństwu jakie może spotkać dziecko w drodze do szkoły należy przestrzegać pewnych zasad oraz przepisów ruchu drogowego. Dzieciom przypomniał o tym funkcjonariusz suwalskiej policji asp. Andrzej Kalinowski, który odwiedził wychowanków oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas I-III.

04-SAM_1139

Mali wychowankowie w oddziale przedszkolnym poznali zasady ruchu drogowego, dowiedzieli się m.in. co to jest droga, pas jezdni, pobocze, przejście dla pieszych, co oznacza czerwone, a co zielone światło.

06-SAM_1143

 

Starszaki przypomniały sobie po wakacyjnej przerwie zasady panujące w drodze do szkoły i do domu. Dzieci z uwagą słuchały pana policjanta i chętnie zadawały mu dociekliwe pytania.

12-SAM_1151

Zasady bezpieczeństwa dzieci na drodze:

1. Do szkoły idź drogą uczęszczaną, nie chodź „na skróty” przez miejsca nieznane oraz mało bezpieczne.
2. Jeśli nie ma chodnika idź poboczem lewej strony jezdni.
3. Przez jezdnie przechodź w miejscach wyznaczonych np. pasami lub oznaczonych sygnalizacja świetlną. Pamiętaj zawsze przechodź na zielonym świetle. Jeśli nie ma sygnalizacji świetlnej ustaw się przy krawędzi chodnika, zobacz czy nie nadjeżdża samochód z lewej strony jezdni, następnie z prawej strony jezdni i jeszcze raz upewni się czy z lewej strony jezdni nie nadjeżdża samochód. Kiedy jesteś pewny że nie nadjeżdża żaden samochód możesz przejść przez jezdnie.
4. Nigdy nie należy przebiegać przez jezdnię, nawet jeśli masz zielone światło i jesteś na pasach.
5. Nie należy przechodzić przez jezdnię w niedozwolonym miejscu.
6. Ważne jest aby uczniowie nosili elementy odblaskowe widoczne dla nadjeżdżających kierowców np. umieszczone na plecakach, czy częściach ubioru zewnętrznego.
7. Jeśli uczniowie dojeżdżają autobusem do szkoły NIGDY nie wolno wychodzić na jezdnię zza samochodu.
8. Wybierając drogę do szkoły wybierz najbezpieczniejszą drogę unikając miejsc niebezpiecznych, takich jak przejście przez tory
kolejowe, kładki w pobliżu wykopów

Przypominamy!!!

Od 01 września 2014 r. obowiązuje znowelizowana ustawa Prawo o ruchu drogowym, która nakłada na wszystkich pieszych, którzy po zmroku poruszają się w terenie niezabudowanym, obowiązek używania elementów odblaskowych.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

Skończyło się upalne lato, o czym świadczyło zachmurzone niebo dając znak, że do szkoły już czas. Tego dnia, czyli 1 września nauczyciele, uczniowie i rodzice zebrali się, aby rozpocząć nowy rok szkolny.

04-SAM_1118

Inaugurację roku szkolnego rozpoczęliśmy uroczystą mszą św. koncelebrowaną przez ks. Łukasza Kordowskiego i ks. Ryszarda Sawickiego.

Następnie Pani dyrektor Bożena Omiljanowicz powitała gości, grono pedagogiczne, pracowników, rodziców i uczniów.

09-SAM_1130

Bardzo istotne jest bezpieczeństwo naszych uczniów nie tylko w szkole ale również w drodze do szkoły. Dlatego tym roku każdy wychowawca oprócz dziennika lekcyjnego otrzymał odblaski dla całej klasy.

06-SAM_1123

Pani dyrektor życzyła uczniom powodzenia i wytrwałości w realizowaniu swoich celów. Po części oficjalnej uczniowie spotkali się z wychowawcami .Miło było zobaczyć znajome twarze, wymienić się wrażeniami z wakacji.

Uczniowie pełni nadziei i optymizmu wrócili do pracy i nauki, licząc na same sukcesy.

01 września 2014 r naukę w Zespole Szkół w Starym Folwarku rozpoczęło 205 uczniów i wychowanków:

25 wychowanków w punkcie przedszkolnym

29 wychowanków w oddziale przedszkolnym

107 uczniów w szkole podstawowej

44 uczniów w gimnazjum

11-SAM_1132

OBIADY W SZKOLE

Przypominamy o możliwości wykupienia dziecku obiadów w szkole

Cena jednego obiadu to 5 zł 19 gr.

Rodziców zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły. Rodzic wykupujący obiady jest zobowiązany do 5-tego dnia każdego miesiąca uiścić odpowiednią opłatę na konto bankowe firmy cateringowej.

od 07 stycznia 2014 roku obiady w szkole dostarcza firma

Catering Podlaski
ul. Olecka 4
16-400 Suwałki
Telefon 87/565-02-15 lub 601-97-18-04

 

images

UWAGA ZEBRANIE 09.09.2014

zebran

Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Folwarku informuje, że

09 września 2014 roku

o godzinie 17.00

odbędzie się ogólne zebranie rodziców uczniów

Zespołu Szkół w Starym Folwarku

 Po zebraniu ogólnym odbędą się zebrania z wychowawcami poszczególnych klas.